Wij geloven dat spellen de wereld kunnen veranderen. De aanpak die My Jorley in Ghana ontwikkelde, is goed toe te passen op ieder ander gebied. Zo ook in Nederland.

My Jorley Nederland

In Nederland wonen veel Eritrese nieuwkomers. Het is een relatief grote groep jonge mensen (< 30 jaar). Velen van hen zijn Eritrea ontvlucht als minderjarige. In hun thuisland kregen ze geen/nauwelijks seksuele voorlichting; en tijdens hun turbulente vlucht naar Europa zijn ze allen in meer of mindere mate geconfronteerd met (seksueel) geweld. Dit gegeven gepaard met het leven in een significant andere samenleving dan de Eritrese, zorgt voor complexe multiproblematiek voor Eritreeërs in Nederland. Seksuele gezondheid en rechten zijn hier een onderdeel van die problematiek.Zo kent de Eritrese gemeenschap in Nederland een hoog aantal tienerzwangerschappen. Tevens is er sprake van grensoverschrijdend seksueel gedrag en onwetendheid ten aanzien van seksuele gezondheid en rechten.

De jonge Eritreeër heeft het zwaar. Naast het leren van een nieuwe taal, moet er geleerd worden om zelfstandig te functioneren in een andere maatschappij. Zelfstandig zijn, je eigen rekeningen betalen, administratie bijhouden en naar school gaan. Het is erg veel, er is weinig tijd, het is zakelijk en de nadruk ligt niet op fun. Met My Jorley gaan we in spelvorm bijdragen aan een beter leven in Nederland. Op een leuke en veilige manier nodigen we Eritreeërs uit om te leren over en te oefenen met seksuele gezondheid. Aangrenzende onderwerpen als hygiëne en financiën komen ook aan bod.

De precieze invulling van de game is afhankelijk van de input van de doelgroep. Net als de look en feel! My Jorley werkt dan ook nauw samen met jonge Eritreeërs om de game te maken. Zonder Eritreeërs is er geen spel. Momenteel zitten we in de onderzoeksfase. Er is inmiddels een sterk netwerk aangeboord in Leeuwarden: een stad met relatief veel Eritrese (jonge) statushouders. Deze bestaat uit een groep Eritrese jongeren, (welzijns-) organisaties als Amaryllis, Jade Zorggroep, het COA en de GGD. Gesprekken met jongeren en (zorg) professionals bevestigen het beeld van de problematiek waar jongeren mee te maken hebben. We verkennen momenteel de mogelijkheden om een concept met hen te ontwikkelen waarin onder andere de spelvorm, de verhaallijn(-en) en de look en feel worden uitgewerkt.

Meer informatie over dit project vind je op www.shkorey.nl.